Tersine Lojistikte Süreç Yönetimi

Genel anlamıyla lojistik süreçlerine değindiğim ve tersine lojistiği anlatmaya çalıştığım eski bir yazımda; bu sürecin genel olarak nasıl bir anlam ifade ettiğini ve şirketler için önemini sizlere anlatmıştım. Şimdiyse bu süreci daha derinlemesine incelemek ve şirketler açısından iyi yönetilmesi durumunda ne gibi artıları olacağından bahsetmek istiyorum. Tedarik Zinciri Yöneten  Profesyoneller Konseyi (CSCMP); tersine lojistiği tanımlarken;

Tersine Lojistik

İşletmeler açısından Lojistik süreçleri değerlendirilirken temel olarak 4 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; Tedarik Lojistiği, Üretim Lojistiği, Dağıtım Lojistiği ve Geri Dönüş Lojistiği yani Ters Lojistik.* Üretim yapan işletmeler; bu dört ayrı süreçte ürünlerini hazır hale getirerek satışını gerçekleştirirken Tersine Lojistiği anlayabilmek için de öncesinde gerçekleşen diğer aşamaları bilmek gereklidir. İlk aşamada üretim için gerekli olan