Tersine Lojistik

İşletmeler açısından Lojistik süreçleri değerlendirilirken temel olarak 4 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; Tedarik Lojistiği, Üretim Lojistiği, Dağıtım Lojistiği ve Geri Dönüş Lojistiği yani Ters Lojistik.* Üretim yapan işletmeler; bu dört ayrı süreçte ürünlerini hazır hale getirerek satışını gerçekleştirirken Tersine Lojistiği anlayabilmek için de öncesinde gerçekleşen diğer aşamaları bilmek gereklidir. İlk aşamada üretim için gerekli olan