Gümrük Müsteşarlığının Görev ve Sorumlulukları

Gümrük müsteşarlığı gibi dış ticaretin en önemli noktalarında var olan bir kuruluşun sorumluluk ve yetkilerini ezbere saymaktansa kanunlarla belirlenmiş bu özelliklerini kendimce açıklamam daha doğru olur diye düşünüyorum. 1993 yılında resmi gazete de yayınlanan Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat Görev ve yetkileri başlığı altındaki kanun hükmündeki kararname de teşkilatın amacı aynen şöyle açıklanmaktadır: Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin