Dahilde İşleme Rejimi

Küçük yaşlardan beri özel sektörde çalışmak isteyen biriydim. Bir şekilde yolum devlet dairelerinde düştüğünde karşılaştığım; o hantallık, asık suratlar yavaş işleyen süreçler eskilerin deyimiyle bitmek tükenmek bilmeyen kağıt kürek işleri beni kamu sektöründen soğutmuştu. Küçük yaşlarda yaşadığım bu tecrübeler bu gün benimde bir özel sektör neferi (!) olarak iş hayatıma devam etmemi sağlamıştır demeliyim. Yine

Gümrük Müsteşarlığının Görev ve Sorumlulukları

Gümrük müsteşarlığı gibi dış ticaretin en önemli noktalarında var olan bir kuruluşun sorumluluk ve yetkilerini ezbere saymaktansa kanunlarla belirlenmiş bu özelliklerini kendimce açıklamam daha doğru olur diye düşünüyorum. 1993 yılında resmi gazete de yayınlanan Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat Görev ve yetkileri başlığı altındaki kanun hükmündeki kararname de teşkilatın amacı aynen şöyle açıklanmaktadır: Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin