Uluslararası Ticarette Tercüme Problemleri

Lojistik sektörünün ve uluslararası ticaretin bir başka sorunu daha var! Tercüme

Küreselleşmeyle beraber lojistik kavramının önemi üzerine daha fazla kafa yorar olduk. Ancak Türkiye’de bu kavrama dair ortaya konulan yaklaşımların yeterli olmadığını ifade edelim. Bu yöndeki ihtiyaçların farkında olunacak ki, lojistikle ilgili fakülte ve bölümler son yıllarda hızlıca! açılır oldu.

Küreselleştikçe ülkelerarasındaki gümrük anlaşmalarından doğan yükün azaltılması lojistik sektörü için can suyu anlamına geliyor. Bunun için GATT gibi protokollere taraf olunsa da her ülkenin kendisine yönelik problemleri aşması zaman alabiliyor. Türkiye için de lojistik alanında var olan problemlerle ilgili akademik çalışmalar mevcut. Bu incelemeler de lojistiğe dair tespit edilen arızalı durumlar ve çözüm önerileri şu ana başlıklardan oluşuyor:

  1. Uluslar arası hukuktan kaynaklı sorunlar
  2. İç mevzuattan kaynaklanan problemler
  3. Gümrükteki uygulamalardan doğan sorunlar
  4. Ulaştırma mevzuatındaki problemler
  5. Mali açıdan kaynaklı sıkıntılar
  6. İdari, politik ve insan kaynaklı yaşanan sıkıntılar

İşin açıkçası işletme maliyetleri gibi problemleri de akademik çalışmalarında tespit edenler var. Ancak bu problemlere eklenmesi gereken bir şey de, dil farklılıklarından kaynaklanan yanlışları eklemek gerekir.

Tercümanlık Hizmetleri Lojistik İçin Önemli Mi?

Malların dolaşımına yönelik komşularla, Afrika ülkeleriyle ve Uzakdoğu’daki ülkelerle imzalanan protokollerin doğru anlaşılması için çeviri noktasında titiz davranılması gerekiyor. Bunun için de tedarik edilen çeviri hizmetinin hukuksal metni tercüme noktasında söz konusu dilin hukuk terminolojisine mutlaka vakıf olması gerekir.

Lojistik sektöründeki kavramlarla, hukuk metnindeki kavramların doğru bilinmesi için lojistik okullarında uluslararası anlaşma metinlerinden, mevzuata dair metinlere kadar yer alan kavramların İngilizce olarak da öğrenilmesi lazımdır. Okullarda dil eğitimine önem verilmemesi, lojistik sektörünün insan kaynağına olan ihtiyacı dışarıdan sağlamasına neden oluyor.

Lojistik İçin Hatasız Tercümanlık

Her ne kadar sektör çeviriyle ilgili çözümler için dışarıdan desteğe ihtiyaç duyuyor ve duyacak olsa da, çevirisi yapılacak metinlerin hatasız şekilde Türkçeye veya Türkçeden farklı bir dile çevrilmesi dil farklılıklarından doğan hataları sıfıra indirebilir. Bunun için sağlanılacak hizmette dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde:

  1. Tercüme bürosu deneyimli ekibe sahip olması
  2. Müşteri taleplerine yönelik çözüm üretiyor olması
  3. Birinci çeviriden sonra farklı kişi tarafından ikinci okuma ve redaksiyon hizmeti sunması
  4. Müşteri birimli tarafından da çevirisi yapılan metinlerin kontrol edilmesi

Son olarak da hukuk ve lojistikle ilgili kavramlara vakıf olunması

 

Lütfen Görüşünüzü Bizimle Paylaşın