İntermodal Taşımacılık ve Konteyner

Lojistik masraflar ürünlerin satış fiyatlarının oluşmasındaki en temel maliyetlerden biridir. Ürünlerin tüketicinin karşısına gelecekleri ana kadar ham maddelerin tedariğinden itibaren başlayan aşamalarda yer alan lojistik süreçlerde verilen hizmetler ürün satış fiyatının oluşmasında çok önemli bir paya sahiptir. Lojistik maliyetlerin bu denli belirleyici olması şirketlerin bu alandaki maliyetlerini devamlı olarak azaltması için bir takım yollar aramasına neden olmuştur. Konteyner fikrinin ortaya çıkma süreci her ne kadar bu yollardan biri olmasa da ürünlerin daha hızlı taşınmasına imkân sağladığı için ortaya çıktığı andan itibaren uluslararası ticarette oldukça fazla tercih edilen bir taşıma birimi olarak konteynerin yer almasını sağlamıştır.

Klasik aktarmalı taşımacılığın aksine ürünlerin elleçlenmeden bir taşıma ünitesi içine konularak taşınması ve bu süreçte modlar arası aktarılma olanağı sunmasından ötürü konteyner günümüz uluslararası ticaretinin en önemli yardımcılarından biri haline gelmiştir. 1960’lı yıllarda konteyner fikrinin babası kabul edilen Malcom McLean bu parlak fikrini hayata geçirdiğinde ilk gerçekleştirilen konteyner seferinde sadece 60 konteyner taşınmıştı. Bugün geldiğimiz noktada ise dünya sularında 20 bin TEU’nun üzerinde hacme sahip konteyner gemileri sefer yapmaktadır.

Konteynerin küresel ticarette çok kısa sayılabilecek bir sürede tercih edilebilir hale gelmesinin önemli bir nedeni de diğer taşımacılık modlarında da kullanılabilir olması ve kolay bir şekilde modlar arası aktarım imkânı sunmasıdır. Denizyolunda kullanılmak üzere tasarlanan konteynerler hem karayolunda hem de demiryolunda taşınabildiklerinden ötürü intermodal taşımacılığa da imkân vermektedir. Özellikle uluslararası taşımacılıkta karayoluna olan bağlılığın azaltılması için yapılan yatırımlarda konteynerin varlığı oldukça fazla etkili olmuştur.

Konteynerin tercih edilme nedenlerinden biri de konteynerizasyon yani ürünlerin konteyner ile taşınabilme (konteynere girebilme) imkânın geçmiş yıllarda hızla artmasıdır (Esmer, 2018). Her ne kadar 2008 yılından itibaren bu oran %13 civarında sabitlenmiş olsa da küresel ticarete konu olan ürünleri değerlendirdiğimizde bu oran; hatırı sayılır miktarda ürünün konteyner ile taşındığının bir göstergesidir. Günümüzde yeni sipariş verilen gemilerin kapasitesinin devamlı olarak arttırıldığı göz önüne alındığında konteyner taşımacılığının artarak büyümeye devam edeceğini öngörebiliriz. Bu durum ayrıca intermodal taşımacılığın artmasına olanak sağlayacağından ötürü başta limanlar ve kombine taşımacılık terminalleri olmak üzere birçok lojistik yatırımın da ilerleyen yıllarda hızla hayata geçirileceğinin bir göstergesidir.

Esmer, S. (2018, Şubat 27). 7Deniz. http://www.7deniz.net/kose-yazisi/73/deniz-tasimaciliginda-2050-yili-ongoruleri

One comment

  1. 1

Lütfen Görüşünüzü Bizimle Paylaşın