Lojistik ve İnovasyon

Son zamanların yeni trendleri arasında yer alan yenileşme ya da modern adıyla İnovasyon günümüzde kelime itibariyle çokca konuşulan ve sektör sektör irdelenen bir olgu haline geline geldi. Aslında Lojistik ve İnovasyon popüler kültürün ortaya çıkardığı ve bizler tarafından sevilen sözcüklerden bazıları. Sonuçta hali hazırdaki işler bir şekilde yürütülüyordu fakat bu sözcüklerle giydirildikten sonra belki daha