Lojistik ve İnovasyon

Son zamanların yeni trendleri arasında yer alan yenileşme ya da modern adıyla İnovasyon günümüzde kelime itibariyle çokca konuşulan ve sektör sektör irdelenen bir olgu haline geline geldi. Aslında Lojistik ve İnovasyon popüler kültürün ortaya çıkardığı ve bizler tarafından sevilen sözcüklerden bazıları. Sonuçta hali hazırdaki işler bir şekilde yürütülüyordu fakat bu sözcüklerle giydirildikten sonra belki daha profesyonelce yapılmaya başlandı diyebiliriz. Her saniye değişen Dünya’nın; serbest piyasanında  da etkisiyle tabi ki, geçmişin Küreselleşmesini günümüzde Globalleşme olarak telaffuz etmemiz bile yeni ve kulağa hoş gelen kelimelere aslında ne kadar meraklı olduğumuzun bir göstergesi. Sektörümüzün duayenlerinden ve benimde öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Sayın Hakan Çınar Hocam’da Lojistiğin ‘J‘ sindeki büyüden bahsederdi hep.

Hal böyle olunca hayatımıza son yıllarda giren Lojistik ve İnovasyonu bir bütün olarak ele alıp, tek bir yazı da  anlatmak öyle kolay bir şey değil. Neyse ki Sevgili Hocamız İlyas Temel Şafak bu duruma el attı ve  Fortune dergisinin Nisan sayısına konuyu açıklayan güzel bir yazı yazdı. Şimdi sözü çok uzatmadan kendisinin bu yazısını sizlere aynen aktarıyorum.

Lojistik ve İnovasyon

Lojistik, arz ve talep noktalarındaki farklılığın dengelenmesi için hayata geçirilen sistematik ve dinamik bir süreçtir. Taşımacılık ve depolamaya ilave olarak talep ve ihtiyaca göre uygulanan paketleme, katma değerli hizmetler, stok yönetimi, sipariş yönetimi, sigorta, gümrük, muayene ve gözetim faaliyetlerini de kapsayan lojistik, rekabet gücünü arttırıcı fonksiyonuyla da tüm sektörler için önemli bir paydaştır. Rekabet ve ticaretin favori oyuncusu lojistiğin fonksiyonlarının iyileştirilmesi, hızlandırılması ve maliyetlerinin azaltılabilmesi için inovasyon kaçınılmazdır.

Sürdürülebilir rekabetin sağlanması, ticari güç oluşumunda büyük etki yaratan lojistik fonksiyonların rekabet gücüne yaptığı etkinin kesintisiz devam edebilmesi için başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan döngünün tüm aşamalarında inovasyon uygulanabilirliği mümkündür.

“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetimin uygulanmasıdır.” (Oslo Kılavuzu)

İnovasyon hem rekabetçi olabilmenin hem de sorunlara karşı insanlığın ortak ideali olan barış ve refah içinde yaşamanın ana itici gücü olarak ortaya çıkmaktadır. Yenileşim kültürünün henüz gelişmekte olduğu ülkemiz için yaratıcı düşüncelerin yaşama yansıması iyileşmeye açık alanımızdır. Genç nüfusa sahip, dinamik ülkeler için İnovasyon bir fırsattır.

Ulusal ve uluslararası pazarda rekabetin şirketler açısından giderek zorlaştığı bu dönemde tüm sektörlerin önemli yardımcı oyuncusu lojistik sektörü de rekabet ortamında daha hızlı ve daha etkin hizmet sunabilmek için kendini her geçen gün değiştirmeye ve iyileştirmeye çalışıyor. Değiştirme ve iyileştirme için de inovasyona kapılarını açarak bu kültüre kendilerini alıştırmaya çalışıyorlar.

Süreçlerin etkin, doğru ve hızlı yönetilerek uygulanması lojistiğin akışkanlığı için büyük önem taşımaktadır. Tüm süreçlerin yönetilmesinin yanında mutlaka iyileştirilmesi için de yapılacak bir şeylerin her zaman var olduğu da bir gerçektir. İnovasyon sadece AR-GE olarak algılanmamalı, organizasyonun tüm noktalarına yayılabilmelidir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve sektörel çözümlerin artması da inovasyon süreçlerine katkı sağlamaktadır. Düşük maliyetle, en hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için en son lojistik teknolojilerinden haberdar olmak ve hızlıca mevcut sisteme uyarlayabilmek inovasyon için atılabilecek ilk adımlar olarak kabul edilebilir.

Lojistiğin en önemli faaliyetlerinden olan ve benim de yakında takip etmeye çaşıştığım taşımacılık sektörü, inovasyon konusunda özellikle taşımacılık maliyetlerin düşürülmesinde süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara maalesef gereken önemi vermemektedir. Buna gerekçe olarak genelde yasal engeller, kotalar, vize problemleri gibi bürokratik sebepler gösterilmektedir. Oysa başta işin yasal uygulayıcısı ve denetleyicisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere sektördeki sivil toplum örgütleri ve bazı lojistik şirketleri, yenileşim adına yapılabilecek tüm projeleri desteklemekte ve uygulanabilirliği ile ilgili finansal kaynak oluşturulmasında da büyük çaba sarfetmekte.

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan ve desteklenen fonlardan olan çerçeve programlarından şu an yürürlükte olan 7.Çerçeve Programının yüzey ulaştırmalarıyla ilgili araştırmalar yakından takip edilmeli, fark yaratmak ve değer üretmek adına sektör adına yapılabilirliği ve uygulanabilirliği olan tüm projeler bu ve buna benzer ortamlarda mutlaka paylaşılmalıdır.

Karayolu ulaştırması, denizyolu ulaştırması ve raylı taşımacılık alanlarını içeren yüzey ulaştırması araştırmalarının genel amaçları; yüzey ulaştırmasının daha çevreci hale getirilmesi, mod değişiminin teşvik edilmesi ve taşımacılık koridorlarında sıkışıklığın giderilmesi, sürdürülebilir kent içi ulaşımın sağlanması, emniyet ve güvenliğin artırılması ve rekabetçiliğin güçlendirilmesidir.

Şirket sahibi ve yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlar tarafından inovasyon kavramının doğru anlaşılarak, sektöre getireceği faydalar, özellikle rekabet koşullarında sağlayacağı üstünlüklerin kavranabilmesi için yapılacak eğitim ve bilgilendirme etkinliklerine önem vermelidirler.

 

One comment

  1. 1

    İlyas Beyin kalemine sağlık. Bir Lojistik öğrencisi olarak sizi de olabildiğince takip etmeye çalışıyorum.
    İkinizin bilikte yer alacağı bir konferans olursa katılmaktan büyk sevinç duyrım.
    Saygılar.

Lütfen Görüşünüzü Bizimle Paylaşın