Lojistik ve İnovasyon

Son zamanların yeni trendleri arasında yer alan yenileşme ya da modern adıyla İnovasyon günümüzde kelime itibariyle çokca konuşulan ve sektör sektör irdelenen bir olgu haline geline geldi. Aslında Lojistik ve İnovasyon popüler kültürün ortaya çıkardığı ve bizler tarafından sevilen sözcüklerden bazıları. Sonuçta hali hazırdaki işler bir şekilde yürütülüyordu fakat bu sözcüklerle giydirildikten sonra belki daha

Lojistik Sektörünün Temel Aktörleri

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda Dünyamız büyük bir değişim ve gelişim rüzgarının etkisi altında. Sadece insanlar değil, sektörler, firmalar, aracı kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz şekilde bir çok faktör bu rüzgarın etkisiyle yenileşmekte ve kendini hızla değiştirmeye devam etmekte. Bu gün yeni çıkan bir ürün yarın bir başkasının piyasaya sürülmesiyle  eskiyebilirken, dünün en iyi firmaları