Tedarik Zinciri Yönetimi

Çoğu zaman lojistik kavramı yerine kullanılsa da aslında tedarik zinciri lojistikten çok daha farklı bir anlam ve yaklaşım içeren ayrı bir alandır. Bu kavramlara ilk aşina olmaya başlanıldığında genelde aralarındaki fark kolay bir şekilde kavranılamaz. Bu nedenle bu yazıyı okumadan hemen önce tam şurada yazmış olduğum yazıyı okuyup buradan yeniden devam edebilirsiniz. O yazıdan da

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Küresel ticaretin son yıllarda en büyük partneri ya da destekçisi haline gelmiş bir alan; tedarik zinciri yönetimi. Başta küresel ölçekli firmalar olmak üzere uluslararası ticaret yapan irili ufaklı her türlü firmanın az ya da çok bir şekilde ihtiyaç duyduğu birbiri içine zincirlenmiş birçok farklı işten oluşan bir hizmet yönetim süreci olarak bu kavramı tanımlayabiliriz. Yer

Tersine Lojistikte Süreç Yönetimi

Genel anlamıyla lojistik süreçlerine değindiğim ve tersine lojistiği anlatmaya çalıştığım eski bir yazımda; bu sürecin genel olarak nasıl bir anlam ifade ettiğini ve şirketler için önemini sizlere anlatmıştım. Şimdiyse bu süreci daha derinlemesine incelemek ve şirketler açısından iyi yönetilmesi durumunda ne gibi artıları olacağından bahsetmek istiyorum. Tedarik Zinciri Yöneten  Profesyoneller Konseyi (CSCMP); tersine lojistiği tanımlarken;

Tersine Lojistik

İşletmeler açısından Lojistik süreçleri değerlendirilirken temel olarak 4 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; Tedarik Lojistiği, Üretim Lojistiği, Dağıtım Lojistiği ve Geri Dönüş Lojistiği yani Ters Lojistik.* Üretim yapan işletmeler; bu dört ayrı süreçte ürünlerini hazır hale getirerek satışını gerçekleştirirken Tersine Lojistiği anlayabilmek için de öncesinde gerçekleşen diğer aşamaları bilmek gereklidir. İlk aşamada üretim için gerekli olan