Globalleşme Türkiye ve Lojistik

Her iş kolunun ayrılmaz bir parçası haline gelen ‘lojistik’; bu konumu itibariyle reel ekonominin bel kemiği durumundadır.

Gerek Avrupa ve Amerika gerekse de yıldızı parlamaya başlayan doğunun bu alanda yapmış olduğu yatırımları göz ardı etmek mümkün değildir.

Günümüzde küresel lojistik pazarının 7 trilyon $ gibi bir rakama ulaşmış olması bunun engüzel örneğidir. Bu rakam ülkemizde de yaklaşık olarak 60 milyar dolar olarak tellaffuz edilmekte ve buda milli gelirin %12’sine tekabül etmektedir.

Üç kıta arasında transit bir konuma sahip olan ülkemizin doğu batı arasında tam 1 trilyon$ lık bir mal geçiş noktasında bulunması ülkemizin bir ‘lojistik üst’ olma konusunda işlevini daha da arttırması anlamına gelir ki ;bu da eski ipek yolunun yeniden canlanması demektir.

Dünyada değişen dengelerin yavaş yavaş doğuya kaydığı ve buna paralel olarak çinin taşımacılık modu olarak daha hızlı olmasından ötürü deniz yerine karayı benimsemiş olması da ülkemizin jeostratejik konumunu daha da arttırmaktadır.

Bütün bunlardan hareketle şunu söyleyebilirim ki: yapmamız gereken iyileştirmeleri ve uygulamarı en iyi şekilde gerçekleştirerek küresel sahada söz sahibi olabilmeyi sağlamalıyız. Sahip olduğumuz olanakların ve avantajların kullanımını en güzel şekilde sağladığımız takdirde hiçbirşey ‘yapılamaz’ değildir.

One comment

  1. 1

Lütfen Görüşünüzü Bizimle Paylaşın