Lojistiğin en Önemli Kısmı: Depo

Bir müddet ara verdikten sonra, yazılarıma hafta başı itibariyle başladığım iş hayatından alıntılar yaparak devam ediyorum. Lojistiğin hiç şüphesiz en önemli ayağının ‘depo’ olduğu gerçeğini bu günlerde yaşayarak görmekteyim.

Peki depo yönetimi nedir, nasıl yapılır ana hatlarıyla bu konuların üzerinde duracağım. Bir çok tanımı olmakla birlikte. en basit olarak malların tüketiciye ulaşmadan önce son kontrollerinin yapıldığı ve satışa hazır hale gelen ürünlerin perakende noktalarına gitmeye hazır hale geldiği yerdir depo.

İnsan faktörünün işin içine girmesiyle yapılan işlerde hata oranının arttığı şüphe götürmez bir gerçektir. İşte depo yönetimi bu haliyle lojistik sektöründe hata yapılabilme oranının en yüksek olduğu kısımdır.Depoya ilk gelen ürünün sayımında hata yapılarak kullanılan programa fazla geçtiğini varsayalım. Bu program sayesinde siparişlere yön veren kişi ya da departman perakendeciye, perakendeci de müşterisine karşı bir yükümlülük altına girecektir. Ve bu durum ticaretin belki de en önemli kısmı olan müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecektir.

Geçtiğimiz gün şeflerle yaptığım mini bir görüşmeden sonra onlardan aldığım en büyük şikayet;deponun ay sonu yoğunluğu. Malesef işin bu boyutuda depo çalışanları için olumsuz bir nokta olarak göze çarpmakta. Küresel ve kapitalist ekonomik sistemin getirmiş olduğu en az maliyet daha doğrusu en az girdiyle en fazla verimin ve kar maksimizasyonunun sağlanmaya çalışılması depo çalışanlarının (gerçi bu bütün iş kollarında böyle) üzerinde hem bedenen hem de ruhen büyük bir baskı oluşturmakta. Ve bütün bu faktörler de yapılan çalışmada hata olmasına neden olmaktadır. Belki de en çok araştırılması gereken konulardan birisi, lojistik adına tabi ki, çalışanların bu ay sonu yoğunluğunun ne şekilde giderilecek olmasıdır.

Depo konusu uzun ve çok boyutlu olduğundan ötürü hepsini bir sefer de anlatabilmek mümkün değil. Sonuçta bu konuyla alakalı bir çok yayın ve kitap olduğunu düşünürsek yüzeysel bir şekilde anlatabilmek için bile tek bir yazı yeterli olmayacaktır. Bu nedenle yazıma burda son veriyorum. Devam eden günlerde bir çok şirketin bugün kullanmakta olduğu SAP ( systems, applications, products in data processing) PROGRAMI VE BAŞKA KONULARDAN DA BAHSEDECEğim.

Lütfen Görüşünüzü Bizimle Paylaşın